เริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีของคุณ

หากบริโภคโซเดียมมาก เกินไป จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

by admin
101 views
อันตรายทานโซเดียมมากเกินไป

ร่างกายของคุณต้องการเกลือเพื่อให้การทำงานของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง การ บริโภคโซเดียมมาก เกินไปหรือน้อยเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาทางการแพทย์ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ตรวจสอบฉลากอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บริโภคเกลือในปริมาณที่มากเกินไป

 1. เกลือคืออะไร

เกลือเป็นแหล่งโซเดียมที่สำคัญที่สุดในอาหารหรือที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ประกอบด้วยโซเดียม 40% และคลอไรด์ 60% ปัจจุบัน คำว่า “เกลือ” และ “โซเดียม” มักใช้แทนกันได้ เกลือบางชนิดเสริมด้วยไอโอดีน เหล็ก กรดโฟลิก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ตัวอย่างเช่น เกลือแกงมักมีไอโอดีนเพิ่มเข้ามา

โซเดียมจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายที่สำคัญหลายอย่าง รวมถึงความสมดุลของของเหลว สุขภาพของเส้นประสาท การดูดซึมสารอาหาร และการทำงานของกล้ามเนื้อ อาหารนับไม่ถ้วนมีโซเดียม แม้แต่อาหารที่อาจมีรสหวาน เช่น ขนมปัง ซีเรียล เนื้อหมัก ซอส เครื่องปรุงรส ซีเรียล มันฝรั่งทอด แครกเกอร์ และซุป และเกลือถูกนำมาใช้เพื่อถนอมอาหาร ความเข้มข้นของเกลือสูงจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อาจทำให้อาหารเสียได้

โดยทั่วไปแล้วเกลือจะเก็บเกี่ยวจากเหมืองเกลือหรือโดยการระเหยน้ำทะเลหรือน้ำที่อุดมด้วยแร่ธาตุอื่นๆ มีเกลือหลายประเภทแต่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เกลือแกงธรรมดา เกลือหิมาลายันสีชมพู และเกลือทะเล ซึ่งอาจมีรสชาติ เนื้อสัมผัส และสีแตกต่างกันไป

ผลข้างเคียงการกินเกลือมากเกินไป

 1. ผลข้างเคียงของเกลือมากเกินไป

แม้ว่าร่างกายของคุณต้องการเกลือบางส่วนเพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่เกลือที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้ ต่อไปนี้เป็นอันตรายจากการบริโภคโซเดียมที่มากเกินไป

 • อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหัวใจ

 1. การบริโภคโซเดียมมากเกินไปเป็นปัญหาระดับโลก ตัวอย่างเช่น เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจของคุณไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายได้อย่างถูกต้อง
 2. เกลือส่งผลต่อความดันโลหิตผ่านทางเส้นทางที่ซับซ้อนหลายเส้นทางซึ่งส่งผลต่อระบบฮอร์โมนการอักเสบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารของร่างกายการบริโภคเกลือมากเกินไปอาจไปกดระบบเรนิน-แองจิโอเทนซินซึ่งควบคุมความดันโลหิตและระดับโซเดียมการลดปริมาณเกลือทำให้ระดับความดันโลหิตลดลง
 3. ในการวิเคราะห์ในปี 2559 จากการศึกษาขนาดใหญ่ 4 ชิ้นซึ่งรวมถึงผู้ที่มีและไม่มีความดันโลหิตสูง 113,118 คนความเสี่ยงของโรคหัวใจและการเสียชีวิตจะสูงกว่าในผู้ที่รับประทานโซเดียมสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานโซเดียมปานกลาง
 4. ในทำนองเดียวกันการทบทวนงานวิจัยในผู้ใหญ่ 229,785 คนที่ติดตามเป็นเวลา 13 ปีพบว่าการบริโภคโซเดียมที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
 5. นอกจากนี้การทบทวนในปี 2020 ซึ่งรวมคน 616,905 คนพบว่าการบริโภคโซเดียมที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 กรัมต่อวันทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้น 6%
 6. การทบทวนล่าสุดพบว่าเมื่อลดการบริโภคโซเดียม ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะมีความดันโลหิตลดลงมากกว่าผู้ที่ไม่มีความดันโลหิตสูง

  มะเร็งกะเพาะอาหาร

 • อาจเชื่อมโยงกับมะเร็งกระเพาะอาหาร

 1. มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุการตายอันดับสี่ของมะเร็งทั่วโลกงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าอาหารที่มีเกลือสูง ซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงอาหารอย่างเช่น เนื้อเค็มและผักดอง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
 2. การศึกษาในปี 2559 ในผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่น 40,729 คนพบว่าผู้ที่ชอบอาหารรสเค็มจัดมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าผู้ที่ชอบอาหารรสเค็มน้อยถึง 30%
 3. สาเหตุที่เกลืออาจส่งเสริมมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก มีการสันนิษฐานว่าการบริโภคเกลือในปริมาณสูงอาจเพิ่มการเจริญเติบโตของเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร H. แบคทีเรียชนิดนี้สามารถนำไปสู่การอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร และอาจพัฒนาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
 4. อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าการบริโภคเกลือในปริมาณสูงทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร เพียงแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก 
 • ผลกระทบระยะสั้นของการบริโภคเกลือมากเกินไป

หลังจากบริโภคเกลือในปริมาณมาก ผลกระทบในระยะสั้นจะสังเกตเห็นได้หลังจากนั้นไม่นาน ผลข้างเคียงทั่วไปในระยะสั้นของการบริโภคเกลือมากเกินไป ได้แก่ มือและเท้าบวมหรือหน้าบวม บางคนท้องอืดเนื่องจากการกักเก็บน้ำหรือรู้สึกกระหายน้ำมากเกินไปหลังจากรับประทานอาหารรสเค็ม โดยทั่วไปผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ และหลังจากดื่มน้ำหลายแก้วและลดปริมาณโซเดียมในมื้ออาหารที่กำลังจะมาถึง ร่างกายจะกำจัดโซเดียมส่วนเกินและกลับสู่สภาวะบวมน้อยลง

 • ผลกระทบระยะยาวของการบริโภคเกลือมากเกินไป

 1. ผลข้างเคียงที่รุนแรงมากขึ้นเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภครับประทานเกลือในปริมาณสูงเป็นเวลานาน ระดับโซเดียมที่
 2. เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดจะลดความสามารถของไตในการกำจัดน้ำ ดังนั้นจึงเพิ่มปริมาณเลือดโดยรวมและทำให้หลอดเลือดในร่างกายเกิดความเครียด ความดันโลหิตสูงสามารถนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุด เนื่องจากไตทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเกลือส่วนเกินออกจึงสามารถพัฒนาไปเป็นโรคไตได้
 3. การบริโภคเกลือมากเกินไปเป็นเวลานานยังสามารถนำไปสู่การสะสมของของเหลวในเนื้อเยื่อและโพรงของร่างกาย นอกจากนี้ อาหารที่มีโซเดียมสูงอาจทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งนำไปสู่โรคกระดูกพรุนได้ในที่สุด

สรุป

เกลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุโซเดียมและคลอไรด์ มีหน้าที่สำคัญหลายอย่างในร่างกายของคุณและแพร่หลายในอาหารหลายชนิด การบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก

Related Posts

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ thaisafehealth เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และ ผู้ที่ชื่นชอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหัวข้อด้านสุขภาพที่หลากหลาย ภารกิจของเราคือให้ผู้คนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง

เรื่องล่าสุด

©2023 – All Right Reserved. Designed by thaisafehealth