เริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีของคุณ

ตรวจหัวใจประจำปี ต้องรู้อะไรบ้างก่อนเข้ารับการตรวจหัวใจ มีกี่แบบ

by admin
83 views
ตรวจหัวใจประจำปี

หนึ่งสิ่งสำคัญ ที่คุณไม่ควรมองข้าม ตรวจหัวใจประจำปี สำคัญอย่างไร

การ ตรวจหัวใจประจำปี หรือที่เรียกว่าการประเมินสุขภาพหัวใจเป็นการตรวจทางการแพทย์ เพื่อประเมินสุขภาพหัวใจของแต่ละคน การตรวจหัวใจประจำปี ประกอบด้วยการทดสอบและขั้นตอนต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อระบุปัญหาหัวใจที่อาจเกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ 

เป้าหมายของการตรวจหัวใจประจำปีคือการตรวจหาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวใจในระยะเริ่มต้น และดำเนินการเพื่อป้องกันหรือจัดการก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้น ความถี่ในการตรวจอาจแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ ประวัติทางการแพทย์ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ของแต่ละบุคคล โดยปกติแล้วจะนิยมตรวจทุก ๆ 1 ปี 

ทำความเข้าใจการทดสอบและขั้นตอนในการ ตรวจหัวใจประจำปี พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

การตรวจหัวใจประจำปีประกอบด้วยการทดสอบและขั้นตอนต่างๆ เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) การทดสอบความเครียด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECHO) และการสแกนแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ การทดสอบเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของหัวใจและตรวจหาความผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ การทดสอบแต่ละครั้งมีจุดประสงค์และขั้นตอนไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยจะต้องเข้าใจจุดประสงค์และขั้นตอนของการทดสอบแต่ละครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมและรับทราบข้อมูล 

Echocardiogram

โดยทั่วไปขั้นตอนในการตรวจหัวใจประจำปีจะคล้าย ๆ กัน หลัก ๆ แล้วจะมีดังนี้

 • ประวัติทางการแพทย์: แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ยารักษาโรค อาการแพ้ยา และเงื่อนไขด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การตรวจร่างกาย: แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ได้แก่ การวัดความดันโลหิต ตรวจหาสัญญาณของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ และตรวจหัวใจและปอดเพื่อหาสัญญาณความผิดปกติ
 • การตรวจเลือด: การตรวจเลือด เช่น ค่าไขมัน ซึ่งจะวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ตลอดจนระดับน้ำตาลในเลือด ครีเอตินิน และ HbA1c เพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG): แพทย์จะทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อบันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจและตรวจหาจังหวะที่ผิดปกติหรือการทำงานผิดปกติของหัวใจ
 • การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ: แพทย์อาจทำการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจเพื่อประเมินว่าหัวใจทำงานได้ดีหรือไม่ในระหว่างการออกกำลังกาย และตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ
 • Echocardiogram (ECHO): ECHO ใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียดของหัวใจและสามารถตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ
 • การสแกนแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ: การทดสอบนี้ใช้เทคโนโลยี X-ray เพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจ และสามารถตรวจจับการสะสมของคราบพลัค ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายได้
 • การประเมินความเสี่ยง: แพทย์จะประเมินปัจจัยเสี่ยงของคุณโดยอิงจากผลตรวจด้านต่าง ๆ และวางแผนเพื่อรับการรักษาหรือการป้องกันโรคหัวใจ

คอเลสเตอรอลสูง

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหัวใจ

 1. การตรวจหัวใจประจำปีโดยทั่วไปจะมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง การสูบบุหรี่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ 
 2. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่คุณไปรับการตรวจหัวใจประจำปี จะดำเนินการตรวจให้เมื่อพบว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อจัดการปัญหาและลดความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือชะลอการลุกลามของโรคหัวใจ 
 3. การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนการใช้ยาหากจำเป็น

โรคหลอดเลือดในสมองตีบ

ความสำคัญของการตรวจหัวใจประจำปี เข้าใจบทบาทของการป้องกันต่อสุขภาพหัวใจ

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของโลก การตรวจหัวใจประจำปีจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและจัดการกับโรคหัวใจ เพราะการตรวจหัวใจประจำปีสามารถช่วยระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสัญญาณเริ่มต้นของโรคหัวใจ ทำให้สามารถเข้ารับการรักษาและจัดการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ 

การตรวจหัวใจประจำปีสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดในสมองตีบ และภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่นๆ ได้ด้วยการตรวจหาและแก้ไขปัญหาสุขภาพหัวใจก่อนที่จะกลายเป็นโรคร้ายแรง นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพเป็นประจำยังช่วยติดตามความคืบหน้าของอาการต่างๆ ที่มีอยู่ และทำให้แน่ใจว่าอาการเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Related Posts

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ thaisafehealth เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และ ผู้ที่ชื่นชอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหัวข้อด้านสุขภาพที่หลากหลาย ภารกิจของเราคือให้ผู้คนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง

เรื่องล่าสุด

©2023 – All Right Reserved. Designed by thaisafehealth